Require translation from Vietnamese to English. Google translate sucks for Vietnamese.

CL - T vẫn vậy
Qua lại chua
MM - Qua dc tuần roi
Mà vẫn còn lạnh
CL – Uh. Bên nay lạnh lâu lắm
Phải tới cuối tháng tư
MM - Hồi tét về lau ko
CL - 3 tuần
MM - Uh lạnh qua ko chịu nổi
CL - Về thăm cháu
Nay T có cháu rồi
Dzui lắm
Tụi nó cute cực kỳ o
MM - Con của chị trục hở
CL - Uhm
Con Nhí sắp đẻ
MM - Sắp có thêm đứa nữa rồi
Uh biết roi
Khi nào nhí đi
Mà Ck nhí ở nc nào dạy
CL - Ukraine
Tụi nó ở vn ko đi đâu hết
MM - Vậy hở ?
CL - Ở vn cho sương bay ơi
MM - Vậy cũng tốt
CL - Uhm
MM - Vài bữa tao cũng về Vn sống nè
CL - Chong nó làm ở vn nên tụi nó ở đo
Uh jy thì sương
Song ben đay ko hợp khổ lắm chứ làm ji
Song ở vn mah co tien la OK hết
MM - Uh
Khổ cũng đã khổ mà lạnh gi lạnh dữ zii trời
Chịu ko nổi
CL - Haha
Thì mạc ấm vô
Người ta sống được mình sống được chứ
MM - Chịu hong nổi
CL - Có baby chưa
MM - Chưa
CL - Rồi tính về vn luôn thiệt huh?
Sao ko co đi ba mươi rồi đó
Hehe
MM - Uh
Chưa biết
Uh đinh về Vn rồi mở cái gi đó làm
Tính zi đó
Mà ko biết ra sao
Tháng 9 này về nè
CL - Định mở ji
Jy huh
MM - Va nhỏ chị Ck
CL - Làm ở vn chưng nao mới kiếm nổi tien chứ
MM - Ko sao
Biết bao nhieu cho đủ
CL - Uh
Tính jy cung OK miên minh co vốn
Biết đầu tư thi OK
MM - Tính zii mà ko biết sao
Tới đâu hay tới đó cho ròi
CL - Giỡn hay đua
MM - Trả trc năm hoặc nữa năm
CL - Uh
Chứ ba ở đây 1 mình khổ quá
MM - Mẹ làm sao phụ dc
CL - Sao ko phụ
MM - Nếu có tiền thì phụ cho mẹ
CL - Bả giỏi buon bán mah
MM - Uh
CL - Sao mah mệt
MM - Thiệt hở
CL - Hjhj
CL - Ko cãi lời chồng
Tính sổ luôn mới chịu
Nay ghê nha
MM - Hihi
CL - Uh chứ sao
Phải thực tế
MM - Ko rên nhưng đó là thực tế
CL - Ai bit
Phụ nữ kho lắm
MM - Nhưg ko phải vậy mà
Dc này mất kia thoi
CL - 3 năm rồi còn ji nhỉ
MM - Hơn roi Gan 4 roii
CL - Thôi thì cố gắng
Hehe
Jy huh
Thiệt hok
MM - thật đó
CL - Hehe
Sao nghe nản jy m
MM - Thật mà
CL - Bỏ rồi tiếc
Cái nòi jy đó
Thiệt đó
MM - Sao lại tiếc
CL - Sao bit duoc
Thôi thì có thì ráng mah giữ
Jy T hoi m ne
MM - Uh
CL - Sao bjo lại bản
Nản
Haha
Thấy chưa
MM - Thấy gi
CL - Ở vn sướng hon
MM - Đúng là ko biết sao cho vừa lòng ng
CL - Uhm
Chính xác
MM - Ko biết fai làm sao
CL - Uh
Song với thực tế
Jy thôi
MM - Còn m Vs Ck sao roi
HP ko
CL - Cung khắc khẩu nhưng hai đứa tự điều chỉnh được để cố gắng
MM - Uh vậy thì tốt roi
Tính khi nào có em be
CL - Bị cai khác khẩu nhưng thương nhau
Nên ko bỏ đuốc
Được
MM - Vậy dc rồi
Có thẻ xanh chưa
CL - Năm nay thi quốc tịch ne
Ko can thẻ xanh nua
MM - Mấy năm có quốc tich
3 năm hở
CL - 3 năm
MM - Uh
CL - Uhm
Bjo lo học, làm để có sự nghiệp tốt hơn
Uhm
Chứ chua muốn co baby đâu
Khổ lán
MM - Uh vậy cũng dc
Từ từ
T thì muốn về Vn sống csong bthuong
Gần mẹ gần gd
Ba mất roiif Ko muốn bon chen nữa
Chỉ cần đừng khổ là dc
CL - Chông m cung muôn song o vn nó mới xây nhà đo chứ
Vậy về vn ở ko suớng hơn ha
MM - Tháng 9 này về Vn thật
CL - Jy la tốt rồi
MM - M cảm thấy tốt thiệt sao ?
CL - Chứ sao
Vợ chong mah đồng lòng
Làm ji co kế hoặc hẳn hoi là OK hết
CL - Uh
Uhm
Đt T sap hêt pin
Lát nua ve tám tiếp
MM - Uh
CL - Đang đi siêu thị
Bb nha
MM - Giữ gìn sức khoe nhaaaaa
Uh
Bb
MM - Bên đó mấy h roi
Anonymous User
Anonymous User
Asked Mar 30, 2015

TIP: If it's not your answer to this question, please click "Leave a Comment" button under the question to communicate with the question owner.

Categories