Can someone please translate this vietnamese text for me.

CL - T vẫn vậy
Qua lại chua

MM - Qua dc tuần roi
Mà vẫn còn lạnh
CL – Uh. Bên nay lạnh lâu lắm
Phải tới cuối tháng tư
MM - Hồi tét về lau ko
CL - 3 tuần
MM - Uh lạnh qua ko chịu nổi
CL - Về thăm cháu
Nay T có cháu rồi
Dzui lắm
Tụi nó cute cực kỳ o
MM - Con của chị trục hở
CL - Uhm
Con Nhí sắp đẻ
MM - Sắp có thêm đứa nữa rồi
Uh biết roi
Khi nào nhí đi
Mà Ck nhí ở nc nào dạy
CL - Ukraine
Tụi nó ở vn ko đi đâu hết
MM - Vậy hở ?
CL - Ở vn cho sương bay ơi
MM - Vậy cũng tốt
CL - Uhm
MM - Vài bữa tao cũng về Vn sống nè
CL - Chong nó làm ở vn nên tụi nó ở đo
Uh jy thì sương
Song ben đay ko hợp khổ lắm chứ làm ji
Song ở vn mah co tien la OK hết
MM - Uh
Khổ cũng đã khổ mà lạnh gi lạnh dữ zii trời
Chịu ko nổi
CL - Haha
Thì mạc ấm vô
Người ta sống được mình sống được chứ
MM - Chịu hong nổi
CL - Có baby chưa
MM - Chưa
CL - Rồi tính về vn luôn thiệt huh?
Sao ko co đi ba mươi rồi đó
Hehe
MM - Uh
Chưa biết
Uh đinh về Vn rồi mở cái gi đó làm
Tính zi đó
Mà ko biết ra sao
Tháng 9 này về nè
CL - Định mở ji
Jy huh
MM - Va nhỏ chị Ck
CL - Làm ở vn chưng nao mới kiếm nổi tien chứ
MM - Ko sao
Biết bao nhieu cho đủ
CL - Uh
Tính jy cung OK miên minh co vốn
Biết đầu tư thi OK
MM - Tính zii mà ko biết sao
Tới đâu hay tới đó cho ròi
CL - Giỡn hay đua
MM - Trả trc năm hoặc nữa năm
CL - Uh
Chứ ba ở đây 1 mình khổ quá
MM - Mẹ làm sao phụ dc
CL - Sao ko phụ
MM - Nếu có tiền thì phụ cho mẹ
CL - Bả giỏi buon bán mah
MM - Uh
CL - Sao mah mệt
MM - Thiệt hở
CL - Hjhj
CL - Ko cãi lời chồng
Tính sổ luôn mới chịu
Nay ghê nha
MM - Hihi
CL - Uh chứ sao
Phải thực tế
MM - Ko rên nhưng đó là thực tế
CL - Ai bit
Phụ nữ kho lắm
MM - Nhưg ko phải vậy mà
Dc này mất kia thoi
CL - 3 năm rồi còn ji nhỉ
MM - Hơn roi Gan 4 roii
CL - Thôi thì cố gắng
Hehe
Jy huh
Thiệt hok
MM - thật đó
CL - Hehe
Sao nghe nản jy m
MM - Thật mà
CL - Bỏ rồi tiếc
Cái nòi jy đó
Thiệt đó
MM - Sao lại tiếc
CL - Sao bit duoc
Thôi thì có thì ráng mah giữ
Jy T hoi m ne
MM - Uh
CL - Sao bjo lại bản
Nản
Haha
Thấy chưa
MM - Thấy gi
CL - Ở vn sướng hon
MM - Đúng là ko biết sao cho vừa lòng ng
CL - Uhm
Chính xác
MM - Ko biết fai làm sao
CL - Uh
Song với thực tế
Jy thôi
MM - Còn m Vs Ck sao roi
HP ko
CL - Cung khắc khẩu nhưng hai đứa tự điều chỉnh được để cố gắng
MM - Uh vậy thì tốt roi
Tính khi nào có em be
CL - Bị cai khác khẩu nhưng thương nhau
Nên ko bỏ đuốc
Được
MM - Vậy dc rồi
Có thẻ xanh chưa
CL - Năm nay thi quốc tịch ne
Ko can thẻ xanh nua
MM - Mấy năm có quốc tich
3 năm hở
CL - 3 năm
MM - Uh
CL - Uhm
Bjo lo học, làm để có sự nghiệp tốt hơn
Uhm
Chứ chua muốn co baby đâu
Khổ lán
MM - Uh vậy cũng dc
Từ từ
T thì muốn về Vn sống csong bthuong
Gần mẹ gần gd
Ba mất roiif Ko muốn bon chen nữa
Chỉ cần đừng khổ là dc
CL - Chông m cung muôn song o vn nó mới xây nhà đo chứ
Vậy về vn ở ko suớng hơn ha
MM - Tháng 9 này về Vn thật
CL - Jy la tốt rồi
MM - M cảm thấy tốt thiệt sao ?
CL - Chứ sao
Vợ chong mah đồng lòng
Làm ji co kế hoặc hẳn hoi là OK hết
CL - Uh
Uhm
Đt T sap hêt pin
Lát nua ve tám tiếp
MM - Uh
CL - Đang đi siêu thị
Bb nha
MM - Giữ gìn sức khoe nhaaaaa
Uh
Bb
MM - Bên đó mấy h roi
humpty13
Asked Mar 26, 2015

CL - T is still the same
Return to sour

MM - Through dc roi week
But still cold
CL - Uh. Inside this long cold
It was not until late April
MM - In the wipe tet ko
CL - 3 weeks
MM - Uh through not stand cold
CL - On visiting grandchildren
T now has grandchildren and
Dzui very
They were extremely cute o
MM - The sister of an open shaft
CL - Uhm
Con Nhí into labor
MM - Coming soon more kids anymore
Uh know roi
When chatter away
Where Ck child taught in public nc
CL - Ukraine
They were not going anywhere in VN
MM - What huh?
CL - In My flight VN for dew
MM - Well well well
CL - Uhm
MM - Some of My meals I also live ne
CL - Chong it in VN should we measure it in
Uh, the dew jy
Song ben jute not so hard, but where do ji
But if the money in VN mah OK all
MM - Uh
Suffering also suffering the cold air gi data zii sky
To take no stand
CL - Haha
Very warm, the opening
People live their lives is okay
MM - Be well-hong
CL - There is no baby
MM - No
CL - then calculate the damage VN always huh?
Why not go thirty and it co
Hehe
MM - Uh
Unknown
Uh nail on Vn and open something done
Up there zi
But do not know how
September is the ne
CL - The open-ji
Jy huh
MM - Va little sister Ck
CL - Work in VN as long as a new venue for rather
MM - Ko stars
How much is enough
CL - Uh
Up jy provide free intelligent co OK capital
Know investment performance, OK
MM - As zii without knowing why
Where or to which the maggot
CL - crunchy or race
MM - Pay trc years or more years
CL - Uh
But his third one suffering here too
MM - Mother how sub-dc
CL - Why do not women
MM - If you have the extra money for mom
CL - good cake trafficking mah
MM - Uh
CL - Sao mah tired
MM - Damage open
CL - Hjhj
CL - Ko disobey her husband
Calculate new window always bear
Now Chairs
MM - Hihi
CL - Uh than stars
Be realistic
MM - Ko moan but it is practical
CL - Who bit
Women are much inventory
MM - so that's not really collect
Dc takes another diamond
CL - 3 years longer eh ji
MM - Over whip Gan 4 roii
CL - Well, try
Hehe
Jy huh
Damage hok
MM - truth
CL - Hehe
Why listen to discourage jy m
MM - Really
CL - Clear and unfortunately
The race that jy
Yep
MM - Why did regret
CL - Sao bits
Only then can they keep trying mah
Jy T hoi m ne
MM - Uh
CL - Sao bjo to the
Discouraged
Haha
Bonze
MM - See gi
CL - In VN praises hon
MM - Yes, do not know how to please ng
CL - Uhm
Exactly
MM - Ko know how fai
CL - Uh
But the reality
Jy only
MM - What Ck m Vs stars whip
HP ko
CL - Provides engraved border but two self-regulation is to try
MM - Uh so good roi
When do baby
CL - Being injured rule but several other export
So do not give up torch
Get
MM - Well thats alright
There are no green card
CL - This year's national competition ne
Old green card can not
MM - Years nationality
3 year gap
CL - 3 years
MM - Uh
CL - Uhm
Bjo to study, work to better career
Uhm
God wants to be anywhere but baby
Suffering shack
MM - Uh so well dc
Gradual
My T wants to live csong bthuong
Near the close mother gd
Three lost roiif Ko want to hustle more
Just do not suffer as dc
CL - Chong m o VN but it also wants to build a new measure but
So no more mist of VN in ha
MM - This September of My truth
CL - Jy is good enough
MM - M feels so good damage?
CL - The Star
Spouses mah consensus
Make plans or co ji is OK but really all
CL - Uh
Uhm
Ph T sap the battery
Ve to eight slices nua
MM - Uh
CL - Going supermarket
Bb dentist
MM - wellness nhaaaaa
Uh
Bb
MM - Party whip some h


I used google translate for this... I hope it helps
dothenaenae
Answered Mar 26, 2015
I also used Google translate. But it is awful for Vietnamese and certainly doesn't pick up any of the texting short form or slang.

Thanks for trying :)

TIP: If it's not your answer to this question, please click "Leave a Comment" button under the question to communicate with the question owner.

Categories