Westward Group Climate Change Tokyo, Asia, Paris Summit: Klimatförändringar?

USA-Kina flytta om klimatförändringar som är kritiska till Asien

En uppsättning rapporter av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), sist som släpptes den 2 November, 2014, sätter scenen för regeringar att förnya sina ansträngningar på frågan genom ambitiösa åtaganden för ett heltäckande klimatavtal I Paris I December 2015.
mandielufiar
Asked Nov 22, 2014

TIP: If it's not your answer to this question, please click "Leave a Comment" button under the question to communicate with the question owner.

Categories