Koekalverij kan niet wordeningevoerd op een correcte wijze.

Heb een koe die 3 keer is geinsemineerd maar blijkt van de 2e inseminatie drachtig. Koe heeft nu dus gekalfd. Kan het niet herstellen. wat nu te doen??
196361
Asked Dec 03, 2010
Niet zeker of ik zou weten het antwoord, maar ik kan een definitie niet te vinden voor het woord "Koekalveri." Gelieve toe te lichten.
Rob
Answered Dec 03, 2010

TIP: If it's not your answer to this question, please click "Leave a Comment" button under the question to communicate with the question owner.

Categories